کتاب های تالیف شده برای یادگیری زبان ترکی استانبولی ، کتب هیتیت ، استانبول ، یدی اکلیم و … هستند. با استفاده از این کتب میتوانید به خوبی به زبان ترکی استانبولی مسلط شده و صحبت کنید.

کتب هیتیت مناسب برای یادگیری ترکی استانبولی ادبی و برای تحصیل در دانشگاه های ترکیه به زبان ترکی مناسب است. و همچنین کتب یدی اکلیم بیشتر برای یادگیری مکالمه و صحبت کردن محاوره ای ترکی استانبولی مناسب می باشد.

کتابهای یدی اکلیم

کتابهای هیتیت

جدیدترین کتابها

keyboard_arrow_up