معرفی دانشگاه اژه

هرساله از سوی سازمان وزارت علوم و وزارت بهداشت تعدادی از دانشگاه های ترکیه به عنوان دانشگاه های مورد تایید معرفی میشوند. این به منظور تایید اعتبار مدارک تحصیلی اخذ شده دانشجویان از این دانشگاه ها است و دانشجویانی که به تحصیل در این دانشگاه ها پرداخته اند پس از اتمام تحصیل و اخذ مدرک خود میتوانند به ایران بازگشته و مشغول به کار شوند. ( زیرا در دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم و بهداشت تحصیل کرده اند)

دانشجویانی که در دیگر دانشگاه های ترکیه مدارک تحصیلی خود را اخذ کرده اند میتوانند با شرکت در آزمون مدرک خود را معادل سازی کنند و در ایران مشغول به کار شوند.

لیست دانشگاه های دولتی ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت 2023

دانشگاه آتاترک در ارزروم

دانشگاه آنکارا در آنکارا

دانشگاه اژه در ازمیر

دانشگاه حاجت تپه

دانشگاه دکوزایلول

دانشگاه استانبول

دانشگاه قاضی

دانشگاه کاتیپ چلبی

دانشگاه مارمارا

دانشگاه 19مایس

دانشگاه آجی بادم استانبول

دانشگاه کوچ استانبول

دانشگاه باشکنت

دانشگاه یدی تپه

دانشگاه باهچه شهیر

به خواننده ی این مطلب پیشنهاد می شود مطالب : آشنایی با آزمون یوس  را نیز مطالعه کند.

جدیدترین کتابها

keyboard_arrow_up